Ahbap

“Ahbap küresel olarak sürdürülebilir bir gelecek kurabilmek için, bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla öğrenmek, üretmek, fikir ve  projeler geliştirmek üzerine 2017 yılında kurulmuş bir işbirliği hareketidir.

Ahbap olmanın özü ırk, dil, din, sosyal statü gözetmeksizin insanlara ve diğer tüm canlılara sevgi önyargısı ile bakmaktır.

4 yılda yüzlerce öğrenciye, binlerce hayvana ve onbinlerce insana dokunarak onlarla Ahbap olduk. 2021 yılında da rutin faaliyetlerimize ek olarak; ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin ve koronavirüs pandemi sürecinin yarattığı mağduriyetleri gidermek için var gücümüzle çalıştık.”