Evreka

2015 yılında ODTÜ Teknokent’te atık toplama süreçlerini optimize etmek amacıyla kurulduk. Daha sonrasında atık toplama ve geri dönüşüm alanındaki bir çok ihtiyaca cevap olacak yazılım ve donanımlar geliştirdik. Şu an atık toplama ve geri dönüşüm alanının a’dan z’ye tüm dijitalleşme ihtiyaçlarına karşılık verecek sistemlere sahibiz.  Bu yıl itibariyle; uluslararası firmaları, yerel yönetimleri ve STK’ları kapsayacak şekilde 20’den fazla ülkede atık toplama operasyon yönetimlerinin ve geri kazanım tesis yönetimlerinin Evreka ürünlerinin kullanılmasını sağlıyoruz. Evreka’nın doğuşundan itibaren yaptığı bütün çalışmalar sürdürülebilirlik üzerine oldu. Özellikle bu yıl sürdürülebilirlik çalışmalarımıza 2 büyük uluslararası şirketi daha ekledik.Bu şirketlerden biri olan ALBA ile Singapur’un bütün elektronik atık yönetimini  beraber yapıyoruz. Ayrıca, Avrupa ile Amerika’da birçok geri kazanım tesisine sahip olan TerraCycle ile de çalışmalarımıza başladık.