Fazla Gıda

Dünya için etki odaklı işler yapılabileceğinin mümkün olduğunu göstermek ve Türkiye’deki gençlere bu alanda örnek olmak amacıyla 2016 yılında Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından kurulan bir sosyal girişimdir.

BM Çevre Koruma Ajansı tarafından oluşturulan Gıda Kazanımı Hiyerarşisi’ni kılavuz edinerek geliştirdiği bütüncül ve teknoloji tabanlı atık yönetim çözümleri ile atık oluşumunun önüne geçmek ve var olan atıkların en yüksek sosyal, çevresel ve finansal fayda ile kazanımı için çalışmaktadır. 

5 yılda 30.000 tonun üzerinde gıdanın kurtarılmasını sağlamış, bu sayede 75.000 ton karbon emisyonunun da oluşmasını engellemiştir. Gıda Kurtarma Derneği ile omuz omuza çalışarak her ay 1 milyon 100 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasına da katkı sağlamıştır.

2021 yılında ilk defa B2C alanında çalışmaya başlayarak yerel işletmelerde oluşan günlük gıda israfının önüne geçmeyi amaçladığı FAZLA isimli uygulamayı piyasaya çıkarmıştır.

(Dünya çapında BM Kalkınma Programı tarafından desteklenen 9 girişimden tek Türk ve gıda odaklı girişim olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Açlığa Son, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi ve Amaçlar için Ortaklıklar pusulasında çalışmalarına devam etmektedir.)